Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Manuscript

Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum ontvangt uw manuscript graag ter beoordeling. Wij verzoeken u wel om eerst onze richtlijnen te lezen.

 1. Controleer voor inzenden op onze websites of uw manuscript binnen de door ons uitgegeven fondsen past. 
 2. Wij nemen uitsluitend digitale manuscripten in behandeling (als Word- of als pdf-bestand). Stuur uw manuscript per e-mail aan manuscripten@unieboekspectrum.nl, met als onderwerp ‘Manuscript - (titel van uw manuscript)’. Manuscripten zonder duidelijke onderwerpregel worden niet in behandeling genomen.
 3. Lever uw manuscript aan in een duidelijk leesbaar 12-punts lettertype, met een regelafstand van anderhalf. Handgeschreven manuscripten worden niet in behandeling genomen.
 4. Voorzie het manuscript van een heldere synopsis, waarin u beknopt inhoud en plot van uw boek beschrijft, en indien relevant de personages introduceert en uitleg geeft over de omgeving waarin het boek zich afspeelt.
 5. Maak in uw begeleidende e-mail duidelijk: wie u bent, wat de titel van uw manuscript is en tot welk genre het behoort, en omschrijf in maximaal twee alinea's de inhoud van uw manuscript.
 6. Wij gaan ervan uit dat elk ingezonden manuscript een door de auteur origineel, eigengemaakt werk is. Wij vragen inzenders dan ook geen werk in te sturen dat vervaardigd dan wel verrijkt is door AI content generators als ChatGPT en waarmee mogelijk rechten van derden worden geschonden. De verantwoordelijkheid voor het auteursrecht van het ingeleverde werk ligt bij de inzender.
 7. U ontvangt een automatische bevestiging van ontvangst.
 8. Aangezien onze uitgeverij per jaar zeer veel manuscripten ontvangt, proberen wij binnen 3 maanden te reageren. Wij kunnen dit echter niet garanderen. Over afwijzingen kan niet worden gecorrespondeerd.
 9. U ontvangt geen beoordelingsrapport. Indien u dat wenst, kunt u zich wenden tot een scriptbeoordelingsbureau, zoals Stichting Schrijven, Amsterdam en BSN - Bellevue, Noordwijk.
 10. Wij publiceren uitsluitend in het Nederlands.

Overname Rechten

Toestemming voor overnames

Op de bij Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv uitgegeven werken berust auteursrecht. De werken - of delen ervan - mogen niet worden overgenomen in uitgaven of op websites zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf.

U kunt uw verzoek richten aan: Wibbine.deRuig@unieboekspectrum.nl

Richtlijnen aanvraag overnames voor eenmalig gebruik:

Uw schriftelijke aanvraag dient de volgende gegevens te bevatten:

 1. de volledige titel van het werk
 2. de naam van de auteur(s) en/of illustrator(en)
 3. de titel van het fragment of het verhaal met paginanummer(s)
 4. uitvoerige beschrijving van het doel van het gebruik
 5. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres

Indien de overname de uitgave van een boek of bloemlezing betreft, dient u daarnaast de volgende gegevens te verstrekken:

 • auteur/samensteller van uw werk
 • oplage
 • omvang (totaal aantal pagina’s)
 • verkoopprijs

Bewerking voor theater-, toneel- en/of schoolvoorstellingen

Uw schriftelijke aanvraag dient de volgende gegevens te bevatten:

 1. de naam van de auteur(s)
 2. de volledige titel van het werk
 3. de recette (aantal voorstellingen, locatie, zaalcapaciteit, toegangsprijs)

Indien toestemming is verleend, dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan.

 • de persoonlijke reputatie van de auteur en de integriteit van zijn/haar werk ondervinden geen schade door de overname
 • de overname dient compleet en foutloos te zijn
 • de overname dient te worden voorzien van de volledige en correcte bronvermelding
 • toezending van een bewijsexemplaar bij verschijnen van uw uitgave