Boeken

Alle boeken
1560 resultaten
W. Braunfels

Het bon-mot van de Fransen dat hun land voor iedereen een tweede vaderland is, kan men, wanneer het over de kunst gaat, met nog meer recht op Italië toepassen. Met magnetische kracht heeft Italië eeuwenlang allen naar zich getrokken die door...Lees meer >

€ 15,99
Uitvoering: 
Paperback
Verschijningsdatum: 
08-09-2008
ISBN: 
9789031503186
Taal: 
N.J. Berrill

Ons inzicht in de natuur is de laatste jaren sterk verruimd en verdiept, en daarom is het nu pas mogelijk, het heelal zoals het door de sterrenkundigen wordt gezien, en het leven zoals de biologen het thans beschouwen, tot elkaar te brengen in...Lees meer >

€ 15,99
Uitvoering: 
Paperback
Verschijningsdatum: 
08-09-2008
ISBN: 
9789031504633
Taal: 
A.N. Whitehead

De moderne wereld ondergaat een onmiskenbaar sterke invloed van de natuurwetenschappen, niet alleen, in deze zin dat haar bijproduct, de technische ontwikkeling, op velerlei Wijze Ons leven en zelfs ons denken beheerst, maar ook en vooral in de...Lees meer >

€ 20,00
Uitvoering: 
Paperback
Verschijningsdatum: 
08-09-2008
ISBN: 
9789031501465
Taal: 
B. Paumgartner
€ 20,00
Uitvoering: 
Paperback
Verschijningsdatum: 
08-09-2008
ISBN: 
9789031503681
Taal: 
H.M. Davis

De chemische elementen vormen de bouwstenen waaruit de gehele schepping is opgebouwd. Dit boek is een verslag van de geschiedenis van de ontdekking van deze elementen en alles wat bekend is over hun structuur. De gehele reeks van deze bouwstenen...Lees meer >

€ 18,00
Uitvoering: 
Paperback
Verschijningsdatum: 
08-09-2008
ISBN: 
9789031505852
Taal: 
H. Damerau

Het samenstellen van een technisch woordenboek is een zaak waarbij men voor vele problemen komt te staan. Het komt er bijvoorbeeld op aan het gebied der techniek in overeenstemming met de belangrijkheid der onderwerpen op een zo gelijkmatig...Lees meer >

€ 20,00
Uitvoering: 
Paperback
Verschijningsdatum: 
08-09-2008
ISBN: 
9789031504725
Taal: 
J. Kugel

De betekenis van de lichamelijke ontwikkeling voor de ontwikkeling van de menselijke persoon. De auteur ontwikkelt een model, van waaruit het mogelijk wordt een duidelijk inzicht te krijgen op de lichamelijkheid, die inherent is aan alle...Lees meer >

€ 24,99
Uitvoering: 
Paperback
Verschijningsdatum: 
08-09-2008
ISBN: 
9789031507115
Taal: 
Carmen Reid

Het doet op het eerste gezicht heel vreemd aan dat dit boek bestaat uit tien hoofdstukken, die achtereenvolgens getiteld zijn 0, 1, 2, 3, tot en met 9, en tot slot een hoofdstuk met de geheimzinnige titel ***. Hoe kan iemand bladzijden lang...Lees meer >

€ 15,99
Uitvoering: 
Paperback
Verschijningsdatum: 
08-09-2008
ISBN: 
9789031502226
Taal: 

Pages